Analytics 360

Analytics 360

Analytics 360 is een integratie van MailChimp met Google Analytics. Hierdoor kun je in je MailChimp statistieken extra data zien die afkomstig is van Google Analytics.

Analytics 360
Analytics 360

Als je de verbinding gemaakt hebt en bij je campagne of workflow hebt aangevinkt dat Analytics 360 gebruikt moet worden, dan worden de data van Google Analytics opgenomen in de statistieken van MailChimp.

Als je ook informatie wilt hebben over activiteiten op de archiefpagina van je nieuwsbrief moet je de archiefpagina apart verbinden.


Google Analytics

Bij je rapporten zie je dan onder het tabblad Analytics 360 een apart rapport van Google Analytics.

De statistieken die je hier ziet staan hebben uitsluitend betrekking op bezoekers die op je website gekomen zijn via een link in je nieuwsbrief.

Het kan gebeuren dat de statistieken van Analytics die je hier ziet staan een beetje afwijken van de statistieken die je in je Google account ziet staan, maar daar hoef je niet over na te denken, want de statistieken van Analytics die je in MailChimp ziet staan lopen een klein beetje achter.


Statistieken Analytics 360

In de statistieken van Analytics 360 vind je dan de volgende informatie:

Campaign ROI: – het rendement van je nieuwsbrief, opbrengsten versus kosten.

Campaign costs: deze waarde vind je uitsluitend in MailChimp en niet in je Google Analytics account.

Het is het resultaat van een formule waarin de volgende variabelen zijn opgenomen: de prijs van het MailChimp plan dat je gebruikt, het aantal abonnees dat je hebt en de frequentie waarmee je je nieuwsbrief verstuurt.

Het resultaat hiervan is een schatting van de kosten van deze nieuwsbrief.


Er is nog meer

Conversion rate: misschien verstuur je “zomaar” een nieuwsbrief, gewoon omdat je gehoord hebt dat dit goed is, maar als je iets verder bent dan heb je specifieke doelen met je nieuwsbrief.

Die specifieke doelen kun je instellen en meetbaar maken zodat je weet of die doelen ook bereikt worden. Als je abonnee doet dat jij wilt, dan noemen we dat “conversie”.

Per visit goal value: het resultaat van een formule: alle conversies opgeteld en gedeeld door het aantal bezoeken aan je website via een link in deze nieuwsbrief.

Goal: een lijst van doelen die je hebt ingesteld met daarbij hoe vaak je bezoekers gedaan hebben wat je wilde.

Revenue created: gegenereerde omzet doordat je abonnees naar je website zijn gegaan en daar iets gekocht hebben.

Tranactions: aantal voltooide transacties. Een transactie is een verkoop.

Ecomm conversion rate: het percentage van de bezoekers van je website die een aankoop hebben gedaan.

Per visit value: inkomsten gedeeld door het aantal bezoeken van je website.

Average value: inkomsten gedeeld door het aantal transacties.

Bounce rate: een bounce in Analytics is een bezoeker die wel naar je website gaat, maar die daar geen volgende pagina bezoekt. De bezoeker blijft op die ene pagina waar je ‘m naartoe gestuurd hebt.

Visits: het aantal abonnees dat via deze nieuwsbrief naar je website gegaan is.

New visits: nieuwe bezoekers die niet eerder op je website geweest zijn.

Avg. time on site: de gemiddelde tijd die een bezoeker op je website blijft.

Pages/visit: gemiddeld aantal pagina’s dat door iedere bezoeker op je website bekeken is.


Enquête

Als je een MailChimp enquête hebt verstuurd vind je de resultaten ook onder het tabblad Analytics 360.


MailChimp

Als je hulp kunt gebruiken bij het hanteren van MailChimp dan kan het goed zijn te weten dat ik een erkende MailChimp expert ben. En je kunt kunt hier een handleiding over MailChimp vinden. Daarin vind je ingangen naar beschrijving van hoe je iets moet doen.

Analytics 360 was last modified: by
Analytics 360 was last modified: by

Over Judith de Vries

Ik kan je helpen meer klanten te krijgen. Erkend als expert door MailChimp en MailerLite. Yoast SEO en Hubspot gecertificeerd. Licentiehouder van het 28-dagen marketingprogramma Get Clients Now!™.