Nieuwsbrief voor blinden

Bijgewerkt op 26 september 2023

Nieuwsbrief voor blinden

Het is misschien nog niet in je opgekomen dat een blinde een digitale nieuwsbrief zou kunnen gaan lezen, maar ik verzeker je dat ze dit doen. En het geeft ze veel ergernissen .

Hoe lezen blinden op hun pc?

Blinden lezen hun e-mail met behulp van een voorleesprogramma of met behulp van een braille balk.

In dit artikel wil ik ingaan op de vraag aan welke voorwaarden een nieuwsbrief moet voldoen als je doelgroep uit blinden bestaat. Ik neem blinden en slechtzienden nadrukkelijk niet als één groep, want blinden hebben als het om nieuwsbrieven gaat iets wezenlijk anders nodig dan slechtzienden.

Voorleesprogramma of braille balk

Als je een e-mail leest met behulp van een voorleesprogramma of een braille balk, dan heeft opmaak geen enkele zinvolle functie. Sterker nog: opmaak in een nieuwsbrief is een ellende voor blinden, want die opmaak wordt ook voorgelezen.

Iedere link wordt ook compleet voorgelezen: 

[ hatetepedubbelepuntslashslahvirtueelpresentpunten … ]

Dat is vervelend genoeg om een dergelijke nieuwsbrief niet te willen lezen. Ik denk dat je er zelf ook snel mee klaar zou zijn.

Hoe je het regelt voor blinden

Als je blinden als doelgroep hebt is het daarom wenselijk dat je ze uitsluitend plattetekst-nieuwsbrieven stuurt. En dan bedoel ik niet de plain text versie die Mailchimp automatisch genereert en meestuurt bij iedere HTML-nieuwsbrief die je verstuurt.

De plain text-versie die Mailchimp genereert is wel te lezen voor blinden, maar er staat te veel “rommel” in om prettig leesbaar te zijn. Juist in die plain text-nieuwsbrief staan al die vervelende links.

Als blinden je doelgroep zijn of als je blinden in je doelgroep hebt, dan doe je er goed aan om een simple tekst nieuwsbrief speciaal voor deze doelgroep te maken.

Kenmerken van een toegankelijke nieuwsbrief voor blinden

In een nieuwsbrief voor andere doelgroepen plaats je meestal bovenaan een aanklikbare header met een link naar je website. Dit doe je nu niet, want voor een blinde is die link storende rommel.

Spaties

Als je een telefoonnummer als contactmogelijkheid meestuurt (goed idee!), plaats dan spaties in het telefoonnummer want als je dat niet doet worden alle cijfers achter elkaar door voorgelezen. Zorg daarom dat je de cijfers zo groepeert dat ze gemakkelijk te onthouden zijn.

Het meesturen van een afmeldlink is wettelijk verplicht, dus die moet je meesturen. Maar het is nogal een rare lange link, daarom zullen blinden ‘m waarschijnlijk niet herkennen als een link waarmee ze zich af kunnen melden. En als ze ‘m wel herkennen, dan komen ze op een afmeldformulier waar ze de weg niet kunnen vinden.

  • Geef mensen die zich willen afmelden daarom de mogelijkheid om je nieuwsbrief te beantwoorden en verwerk die afmeldingen handmatig. Laat wel de afmeldlink in de nieuwsbrief staan, want zoals ik eerder zei: dat is wettelijk verplicht.
  • Zet boven die rare link dat er nu een rare link komt die de wettelijk verplichte afmeldlink is. Zeg dat je ‘m daarom niet weg kunt laten, maar dat ze ‘m kunnen negeren en je gewoon kunnen mailen als ze zich af willen melden.

Witregels

Witregels brengen structuur aan in je nieuwsbrief, dus waarschijnlijk zet je automatisch ook witregels in je nieuwsbrief voor blinden. Die moeite kun je jezelf besparen, want voor een blinde is een witregel gewoon een regel waar niets staat.

Vanuit het perspectief van een blinde is het niet zo voor de hand liggend om nieuwsbrieven te versturen met daarin regels waar niets in staat. Eigenlijk vinden ze dat ook een beetje raar. Vanuit het perspectief van een blinde zit daar natuurlijk wel iets in.

Waarom een nieuwsbrief voor blinden?

Nu denk je misschien dat het best aardig van me is dat ik dit geschreven heb, maar waarom zou jij voor jouw bedrijf in vredesnaam de moeite nemen om een nieuwsbrief voor blinden te maken? Misschien lijkt daar geen reden toe omdat je je niet speciaal op blinden richt.

Blinden zijn gewoon mensen

Dat is bij de meeste bedrijven zo, maar realiseer je dat blinden gewoon mensen zijn die van alles nodig hebben en die ook van alles kopen. Mogelijk kopen ze ook jouw product. En blinden vormen een community die heel moeilijk bereikbaar is. Ze zitten niet op de social media en ze zoeken ook niet via Google. Ze praten met elkaar. En ze lezen ook nieuwsbrieven. En als jij je bedrijf toegankelijk maakt voor deze doelgroep, dan vertellen ze dat aan elkaar en dan kun je klandizie van meer blinden verwachten.

Klanten

De kleine moeite van een nieuwsbrief met blinden als doelgroep kan zich dus vertalen in nieuwe groep klanten. Afhankelijk van wat je verkoopt, kan dat interessant zijn. Als je blinden als doelgroep hebt of als je vermoed dat je je nieuwsbrief ook naar blinden stuurt, dan heb je dus te maken met een groep mensen die echt iets anders nodig heeft dan de gemiddelde mens.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is overigens sowieso een belangrijk punt in deze tijd. Het web is niet meer weg te denken en het lijkt niet zo handig om een deel van de gebruikers van het web buiten te sluiten van je website of nieuwsbrief. Maar dat is niet alleen onhandig. Het is zelfs wettelijk verplicht om goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Dat is voor een klein bedrijf niet makkelijk. Maar je kunt er wel je best voor doen.

mailchimp tips

Plan voor een e-mail

Gratis plan voor een e-mail zodat je niet meer hoeft te hopen dat je e-mail iets voor je doet: je gaat dit regisseren!

Over de auteur

Scroll naar boven