Privacy beleid

Virtueel Present Virtueel Present, gevestigd aan De Waard 21,1851 NG Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Virtueel Present

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)
Willibrordus Business Centrum
Kennemerstraatweg 464, kamer 02.28
1851 NG Heiloo

Persoonsgegevens die wij verwerken

Virtueel Present verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via judith@virtueelpresent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Virtueel Present verwerkt jouw persoonsgegevens op de volgend grondslagen:

 • toestemming
 • noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht
 • wettelijke verplichting
 • gerechtvaardigde belangen

voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Virtueel Present analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Virtueel Present verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Virtueel Present neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Virtueel Present) tussen zit. Virtueel Present gebruikt dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Virtueel Present bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevensBewaartermijnReden
Namen, adressen en e-mailadressen van klanten7 jaarDe belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren.
IP adressen bij online akkoord gaan met een offerte of het sluiten van een verwerkingsovereenkomst.7 jaarAan kunnen tonen dat je akkoord bent gegaan met de offerte.
Internetbrowser en apparaat type bij online akkoord gaan met een offerte of het sluiten van een verwerkingsovereenkomst.7 jaarAan kunnen tonen dat je akkoord gegaan bent met de offerte.
E-mailadressen en voornamen van abonnees op de nieuwsbriefZolang je geabonneerd bent.Om je te kunnen mailen.
E-mailadressen en voornamen van voormalige abonnees Als je je hebt afgemeld verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij je vraagt om je gegevens eerder te verwijderenMogelijkheid van remarketing.
Gegevens van Google Analytics14 maandenOptimalisatie van de website.
Delen van persoonsgegevens met derden

Virtueel Present deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Virtueel Present blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Virtueel Present jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Amerikaanse bedrijven waar we mee werken zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. 

NaamWaarDoelWelke gegevens
MailChimpUSANieuwsbrieven sturenE-mailadres, voornaam, over welke onderwerpen je nieuwsbrieven wilt ontvangen en welke series je hebt aangevraagd.
MailerLiteLitouwenNieuwsbrieven sturenE-mailadres, voornaam, over welke onderwerpen je nieuwsbrieven wilt ontvangen en welke series je hebt aangevraagd.
SiteGroundUSA en EuropaWebhosting, contactformulieren, e-mailsAlles wat je invult op een contactformulier, IP-adres.
FactuursturenNederlandOffertes en facturenBedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, adres, postcode en woonplaats.
Bij het online akkoord gaan met een offerte ook IP adres en browsergegevens.
MollieNederlandOnline betalingenNaam en andere factuurgegevens.
CalendlyUSAOnline agendaE-mailadres en naam, datum en tijd van de afspraak.
StreakCRMHerinneringen aan afspraken.
Goedemorgen-GoedemiddagNederlandTelefoonserviceNaam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het gesprek.
G-SuiteUSAE-mailprogramma voor persoonlijke e-mailsE-mailadressen, namen en e-mails.
Toggl.comEstland / USATime tracker om de tijd die ik voor je heb gewerkt bij te kunnen houdenNaam en klantnummer
SignBirdNederland / USAPlatform waar je online een handtekening kunt zetten, bijvoorbeeld onder een verwerkingsovereenkomstNaam, e-mailadres, IP adres, browsergegevens, locatie bij benadering
IntoCashNederlandIncassobureauNaam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, evt. IP adres, browsergegevens
AtlassianAustraliëPlanningNaam, e-mailadres, opdracht
PersistIQUSAE-mailprogrammaVoornaam, e-mailadres, evt. wat je bij me gekocht hebt.
HubspotUSACRMAlles wat je invult op een contactformulier en alles wat ik nodig heb om je opdracht uit te voeren, e-mails.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Virtueel Present gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Virtueel Present gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Analytics

Net als veel andere websites gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben Google Analytics geanonimiseerd. Meer over het privacy beleid van Google Analytics kun je hier vinden. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uitgaande links en affiliate links

Net als iedere website heeft deze website uitgaande links. Soms ook affiliatelinks. Virtueel Present is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van websites waar die uitgaande links naartoe leiden.

Reacties

Als je een reactie achterlaat op deze site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je die gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je Gravatarfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Als je op deze website een bericht verstuurt via een contactformulier dan bewaart het systeem de inhoud van het bericht, je IP-adres, de verzendtijd en je browsergegevens. Wij bewaren deze gegevens ten hoogste een jaar en meestal korter. Gegevens die je via een contactformulier verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij je actief aanvinkt dat je onze tips wilt ontvangen.

Betaalformulieren

Onze betaalformulieren bewaren de antwoorden op je vragen en de datum. De rest van de betaling vindt plaats bij betalingsprovider Mollie. Hier vind je het privacy beleid van Mollie. Gegevens die je via betaalformulieren verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij je actief aanvinkt dat je onze tips wilt ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtueel Present en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judith@virtueelpresent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Virtueel Present wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Virtueel Present neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judith@virtueelpresent.nl

Privacy beleid was last modified: by