Realistische tijdtaxaties

Realistische tijdtaxaties liggen aan de basis van een realistische planning. Je kunt hier een formule vinden om de tijd die je nodig hebt realistisch in te schatten. Realistische tijdtaxaties zijn uiterst belangrijk bij het maken van een planning en bij het maken van offertes.

Als je zelf je tijd niet plant, dan doet iemand anders dat voor je

Als je een planning maakt, blijkt alles toch vaak anders te lopen dan je gepland had. Er is echter een manier om ervoor te zorgen dat je planning loopt als een zonnetje.

  • Reserveer 60% van je tijd voor vaste werkzaamheden
  • Reserveer 20% van je tijd voor allerlei andere werkzaamheden

Je hebt dan nog 20% van je tijd over voor ad hoc activiteiten, uitlopende vergaderingen etc. etc.

Plan ook je routinewerkzaamheden

Realistische tijdtaxaties

Er zijn formules om te ontdekken hoeveel tijd je voor iedere werkzaamheid moet plannen zodat je realistische tijdtaxaties kunt doen.

Formule

Neem vier maal de maximale tijd die je ergens voor nodig hebt, tel daar eenmaal de minimale tijd bij op die je ervoor nodig denkt te hebben. De uitkomst deel je door vijf. Dat is de tijd die je moet plannen.

Time tracker

Als je niet weet wat de maximale of minimale tijd is die je nodig hebt, dan moet je wat huiswerk doen.

Maak een to-do-lijst in Excel. Zet daar twee kolommen achter.

  • In de eerste kolom zet je vooraf een schatting van de tijd die je nodig denkt te hebben.
  • In de tweede kolom zet je de tijd die je werkelijk nodig gehad hebt.

De tijd die je werkelijk nodig gehad hebt meet je met een timetracker. Je kunt een gratis timetracker vinden op toggl.com. Bij een volgende planning ga je uit van de tijd die je werkelijk nodig gehad hebt.

Met deze methode kun je op termijn steeds beter inschatten hoeveel tijd je werkelijk nodig hebt.

Tijd bijhouden

Het is sowieso aan te raden om de werkelijke tijd die je ergens aan besteed hebt bij te houden, want als je gewoon schat dan schat je meestal verkeerd. In de praktijk blijken zaken altijd langer te duren dan je verwacht had.

Een goede inschatting kan echter heel erg belangrijk zijn bij het maken van offertes. Als het een gewoonte geworden is om de tijd die je ergens voor nodig hebt bij te houden, zul je steeds beter kunnen schatten en dan zullen je offertes ook realistischer worden.

checklist voor nieuwsbrieven

Checklist voor nieuwsbrieven

Een checklist waardoor het maken van je nieuwsbrieven veel gemakkelijker gaat en je er zeker van kunt zijn dat je niets vergeet voor je op de verzendknop klikt.

In deze checklist noem ik de punten die je beslist moet controleren. En sommige van deze punten zouden wel eens nieuw voor je kunnen zijn.

Je kunt deze checklist hier gratis ophalen.

mailchimp logo

Realistische tijdtaxaties was last modified: by
Credits

Met dank aan Icons8_team voor de kopafbeelding

Realistische tijdtaxaties was last modified: by