Archives

Link trigger

Link trigger

Link trigger is het starten van een automation workflow door een klik op een link in een nieuwsbrief.

Rss

RSS

RSS betekent Really Simple Syndication. Je website heeft een feed, je e-mailplatform haalt de feed op en maakt er een nieuwsbrief van die volgens een vast en door jou ingesteld schema verzonden wordt.

Dubbele opt-in

Dubbele opt-in

Dubbele opt-in betekent dat mensen die zich inschrijven voor je nieuwsbrief eerst een aanklikbare link naar hun mailbox gestuurd krijgen. Door op deze link te klikken bewijzen ze dat ze de eigenaar van het opgegeven e-mailadres zijn. Pas nadat ze op de link hebben geklikt komen ze op je mailinglijst te staan.

E-mail authenitcatie

E-mail authenticatie

Zoals een auto een kenteken moet hebben om de weg op te mogen, zo moet een e-mail geauthenticeerd zijn om in de mailbox te kunnen komen.

Phishing e-mails

Phishing e-mails

Phishing e-mails zijn e-mails die verzonden worden met het doel je inloggegevens te stelen of malware op je computer te installeren.