Verzending stoppen met Pro

Verzending stoppen: je klikt op de verzendknop en op dat moment ontdek je dat er een fout in je nieuwsbrief staat. Wat zou het heerlijk zijn als je die klik op de verzendknop dan terug zou kunnen draaien. Met MailChimp Pro kan dat.

MailChimp Pro biedt de mogelijkheid om de verzending van je nieuwsbrief te stoppen als je al op de verzendknop hebt geklikt. Dat is ideaal als je – te laat – een fout in je nieuwsbrief ontdekt.

Verzending stoppen

Hierbij moet je je niet voorstellen dat je een verzonden nieuwsbrief terug kunt halen, want ook MailChimp Pro kan niet toveren. Een verzonden nieuwsbrief zit in de inbox van je abonnee en als een nieuwsbrief eenmaal in de inbox gearriveerd is dan is er niets meer aan te doen.

Maar als je een grote mailinglijst hebt, dan zijn niet alle nieuwsbrieven direct weg als je op de verzendknop klikt.

En hier komt MailChimp Pro om de hoek kijken. MailChimp Pro kun je de verzending stoppen terwijl de verzending al bezig is. En dat is interessant als je een fout ontdekt.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze truc uit te kunnen halen.

Voorwaarde: verzending is nog bezig

Het is echt nodig dat je de behoefte om iets te wijzigen krijgt terwijl de verzending nog bezig is. En je moet je realiseren dat je alleen de nieuwsbrieven die nog niet verzonden zijn kunt corrigeren. Je kunt dus een deel van je verzending corrigeren.

Lees direct verder: schade beperken als je  een fout maakt en geen gebruik maakt van MailChimp Pro.

Deel van de verzending corrigeren

Net zoiets als bij een krant op papier. Een krant op papier wordt niet ineens gedrukt, dat gaat in delen. Kranten die naar het buitenland moeten worden het eerste gedrukt en kranten die moeten worden afgeleverd in de buurt van de drukkerij worden het laatste gedrukt.

Zo kan het gebeuren dat als er na de deadline iets belangrijks gebeurt dat op de voorpagina van de krant thuishoort, er twee verschillende versies van dezelfde krant in omloop komen. Kranten die naar het buitenland gegaan zijn hebben de oorspronkelijk voorpagina, mensen die in buurt van de drukkerij wonen krijgen het “hot news” op de voorpagina.

Grote lijst

Dit kun je dus met MailChimp Pro ook doen. Je mailinglijst moet dan wel groot genoeg zijn: minimaal 10.000 abonnees. Dat is ook logisch, want als je een kleine mailinglijst hebt gaat de verzending te snel om nog te kunnen stoppen.

Blijf lezen: als je geen fouten mag maken moet je alles controleren. De link checker kan hier behulpzaam bij zijn. 

checklist voor nieuwsbrieven

Checklist voor Mailchimp nieuwsbrieven

Een checklist waardoor het maken van je nieuwsbrieven veel gemakkelijker gaat en je er zeker van kunt zijn dat je niets vergeet voor je op de verzendknop klikt.

In deze checklist noem ik de punten die je beslist moet controleren. En sommige van deze punten zouden wel eens nieuw voor je kunnen zijn.

Je kunt deze checklist hier gratis ophalen.

mailchimp logo

Verzending stoppen met Pro was last modified: by

Bron: MailChimp kennisbank

Verzending stoppen met Pro was last modified: by